نرم افزار مدیریت تولید


مهمترین هدف از پیاده سازی یک نرم افزار ERP در هر سازمانی علاوه بر یکپارچگی فرآیندی بخش های مختلف سازمان، محاسبه بها تمام شده تولید محصول و یا خدمات است. بدیهی است در سازمان ها و شرکت های تولیدی، مدیریت تولید و محاسبه هزینه های مرتبط با تولید از اهمیت به سزایی در محاسبه بها تمام شده برخوردار است. بنابراین در یک راهکار جامع مدیریت منابع سازمانی که قرار است در یک مجموعه تولیدی استقرار یابد، باید راهکاری برای مدیریت این بخش در نظر گرفته شود.

نرم افزار مدیریت تولید

توضیحاتمهمترین هدف از پیاده سازی یک نرم افزار ERP در هر سازمانی علاوه بر یکپارچگی فرآیندی بخش های مختلف سازمان، محاسبه بها تمام شده تولید محصول و یا خدمات است. بدیهی است در سازمان ها و شرکت های تولیدی، مدیریت تولید و محاسبه هزینه های مرتبط با تولید از اهمیت به سزایی در محاسبه بها تمام شده برخوردار است. بنابراین در یک راهکار جامع مدیریت منابع سازمانی که قرار است در یک مجموعه تولیدی استقرار یابد، باید راهکاری برای مدیریت این بخش در نظر گرفته شود.
 

ویژگی و قابلیت ها


اهراز حویت و انواع سطح دسترسی
موتور جستجو اختصای
صفحه شناشنامه محصول
انواع دسته بندی قطعات
ریسپانسیو و در دسترس بودن
اطلاعات تامین کننده ها
تفکیک بر اساس خرید
قالب اختصاصی
سرعت بالا و امنیت زیاد

مشاهده دمو یا ویدئو
کارشناس فروش

پشتیبانی آتروتک

شماره تماس: 02171057446

تهران - پیروزی - خیابان پاسدار گمنام - نرسیده به قیام - پلاک ۴۱ طبقه ۲

contact@atrotech.com